Dagopvang

De dagopvang

In de Boerderij zijn twee groepen voor dagopvang, een babygroep en een peutergroep. Deze groepen zijn heerlijk ruim en licht en hebben allen direct toegang naar de grote tuin. De boerderij geeft een hele warme, landelijke uitstraling door de houten balken plafond en het vele licht door de grote staldeuren. Door huiselijke sfeer voelen de kinderen zich vertrouwd en welkom.

In de boerderij willen alle medewerkers elk kind in liefde opvangen en omringen en samen met u zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind.

Het leven van uw kind is een ontdekkingstocht: elke dag brengt nieuwe ontdekkingen, inzichten en verwachtingen met zich mee. Het meemaken van die ontdekkingstocht is een groot voorrecht waar de medewerkers van de Boerderij met veel plezier en enthousiasme een rol in spelen. Wij willen uw kind laten genieten van alle ervaringen in de opvang.

De Groepen

De babygroep “de Margrietjes
Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar. En plaats voor 4 kinderen met een extra zorgvraag.
Drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep. Indien kinderen met een extra zorgvraag aanwezig zijn op e groep, zal er tevens een kinderverpleegkundige of pedagoog aanwezig zijn.

De peutergroep “De wollige Wei”
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep (afhankelijk van pedagogisch medewerker/kind ratio). Indien er kinderen met een extra zorgvraag aanwezig zijn, is er een kinderverpleegkundige of extra begeleiding op de groep aanwezig.

De aantallen kinderen die hierboven zijn beschreven zijn aantallen die in theorie op de groep aanwezig zouden mogen zijn. De babygroepen worden bijvoorbeeld op maximaal 9 kinderen gehouden maar de ruimte is groot genoeg voor 12 kindertjes. In de peutergroepen zijn zoveel mogelijk 12 tot 14 peuters aanwezig. De groepen worden kleiner gehouden omdat dit ten eerste prettiger voor alle kinderen is maar bovenal omdat er ook kinderen met een beperking of chronische ziekte aanwezig zijn. Ongeveer 20% van de kinderen heeft een extra zorgvraag vanwege een chronische ziekte, epilepsie, syndroom of een lichamelijk en verstandelijke handicap. Deze kinderen hebben gespecialiseerde hulpverleners die hen begeleiden op de groepen naast het vaste pedagogisch team. Er zijn dus gemiddeld meer begeleiders op de groepen aanwezig. Door de groepen kleiner te maken en meer aanwezige begeleiding op de groepen, is er voldoende ruimte, tijd en aandacht voor alle kinderen.

De Boerderij is naast een regulier kindercentrum, een geregistreerd verpleegkundige kinderdagverblijf en een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp. De Boerderij heeft een contract met gemeente Teijlingen (Rijnland) voor het bieden van zorg vanuit de jeugdwet. Daarnaast heeft de boerderij contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars voor het bieden van verpleegkundige zorg. De zorg die geboden wordt is gericht op de sociale integratie. Kinderen groeien met elkaar op en het omgaan met leeftijdsgenootjes heeft een meerwaarde. Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of psychiatrische problematiek kunnen niet in de boerderij de juiste zorg ontvangen.

Voorbereiden op school

Het duurt misschien nog even maar dan gaat uw kleintje naar school. In de boerderij wordt op de peutergroep aandacht gegeven aan de schoolse vaardigheden. Je eigen jas aan doen, wachten op de beurt, opdrachtjes uitvoeren.. Er wordt veel verwacht van de jonge kinderen. Spelenderwijs worden de kinderen deze vaardigheden geleerd om met een mooie stap naar school te kunnen gaan.

Centraal in de Boshoeve staat dat alle kinderen de juiste zorg en begeleiding krijgen in de aanwezigheid van liefdevolle aandacht.