Beleid en protocollen

Beleid en protocollen

Een goede kwaliteit van de opvang binnen de Boerderij wordt in eerste instantie bereikt door de aanwezigheid van deskundige pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen. Bovendien zijn verschillende beleidsdocumenten en protocollen opgesteld om de kwaliteit te toetsen en constant te houden. Iedere pedagogisch medewerker/verpleegkundige binnen de Boerderij heeft een gedragscode ondertekend. Als leidinggevende verwacht ik een correcte, vriendelijke omgang van de medewerkers. Maar ook kledingvoorschriften ed staan hierin beschreven. Ook is er per groep een pedagogisch werkplan uitgeschreven om de continuïteit in opvang en zorg te waarborgen. Het privacyreglement beschrijft de juiste manier van omgaan met gegevens van kinderen en ouders.

In de Boerderij is een voedingsbeleid aanwezig ook de oudercommissie heeft hierin een adviserende rol. Het dierenbeleid ondersteunt de juiste omgang met dieren en de hygiëne omtrent de dierenverzorging. In de Boerderij gelden hygiëneregels om zowel de dagopvang als de (verpleegkundige) zorg zo goed en schoon mogelijk uit te voeren. Dit vraagt om strengere regels omtrent oa het omgaan met ziekte, handhygiëne en het schoonmaken van de groepsruimtes. Meer informatie kunt u opvragen op kantoor of aan de medewerkers.

Op de Boerderij is tevens aanwezig:

  • Meldcode kindermishandeling
  • Beleid Veiligheid en Hygiëne
  • protocol medicijntoediening
  • protocol vermissing
  • protocol sterfgevallen
  • protocol veilig slapen
  • protocol omgang met foto en film
  • protocol brandveiligheid

Jaarlijks en na veranderingen worden de Risico inventarisaties over veiligheid en hygiëne geactualiseerd. Deze worden in het beleid Veiligheid en Hygiëne weergegeven. U bent altijd welkom met vragen over bovenstaande documenten.