Klachten

Klachten

Wij vinden uw mening belangrijk en hopen door de open en eerlijke communicatie binnen de Boerderij de geboden zorg en opvang goed op uw wensen af te stemmen.

Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en medewerkers. Of dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op de Boerderij. U kunt dan zo snel mogelijk in een gesprek tussen u en de medewerker deze punten bespreekbaar maken. Ook bent u altijd welkom om het kantoor van Eva Toele binnen te lopen voor een gesprek.

Heeft u tips of weet u verbeterpunten? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor het “wat kan beter” formulier invullen. Dankuwel! Het geeft ons de kans om de dienstverlening te verbeteren.

Wij hopen dat wij er samen uitkomen wanneer u ontevreden bent over de Boerderij. Mocht dit niet zo zijn dan is de Boerderij aangesloten bij de Geschillencomissie Kinderopvang. Dit is een landelijke commissie die klachten uit de kinderopvang, die intern niet (goed) opgelost kunnen worden, extern behandelt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de geschillencommissie.

Indien u een klacht heeft over de geboden zorg binnen de Boerderij dan heeft de Boerderij een aansluiting bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Deze geschillencommissie helpt u wanneer u een klacht heeft over de zorg geboden vanuit de ZVW. De Boerderij is ook aangesloten bij het klachtenportaal Zorg. Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht over gaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.

 

Wilt u meer weten over ons klachtenreglement en de Geschillencommissies? Hoe het precies werkt en hoe de commissie bereikbaar is? U kunt dit lezen in ons klachtenreglement. Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier invullen.

Klachtenfunctionaris

De Boerderij heeft de klachtenfunctionaris aangesteld om u bij te staan bij het indien van een klacht. U kunt haar bereiken middels het emailadres: info@bijdeboshoeve.nl of bellen via 0620409133. De kernactiviteit van de klachtenfunctionaris is de opvang voor de betrokkenen bij de klacht, het geven van informatie en advies, het verlenen van bijstand aan de betrokkenen en indien mogelijk de bemiddeling van de klacht.
De beroepshouding van de klachtenfunctionaris laat zich kernmerken als onafhankelijk, onpartijdig, open, onbevooroordeeld en integer. De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en zorgverlener, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen de cliënt en de zorgverlener, teneinde de kwaliteit van de zorg.

De Boerderij hecht tevens veel belang bij het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, een goede regeling om veilig misstanden te kunnen melden. De Boerderij heeft deze regeling waarvan zowel medewerkers als derden gebruik van kunnen maken.

De Boerderij heeft de klachtenfunctionaris aangesteld om u bij te staan bij het indien van een klacht. U kunt haar bereiken middels het emailadres: info@bijdeboshoeve.nl of bellen via 0620409133. De kernactiviteit van de klachtenfunctionaris is de opvang voor de betrokkenen bij de klacht, het geven van informatie en advies, het verlenen van bijstand aan de betrokkenen en indien mogelijk de bemiddeling van de klacht.
De beroepshouding van de klachtenfunctionaris laat zich kernmerken als onafhankelijk, onpartijdig, open, onbevooroordeeld en integer. De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en zorgverlener, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen de cliënt en de zorgverlener, teneinde de kwaliteit van de zorg.

De Boerderij hecht tevens veel belang bij het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, een goede regeling om veilig misstanden te kunnen melden. De Boerderij heeft deze regeling waarvan zowel medewerkers als derden gebruik van kunnen maken.