Klachten

Klachten

Wij vinden uw mening belangrijk en hopen door de open en eerlijke communicatie binnen de Boerderij de geboden zorg en opvang goed op uw wensen af te stemmen.

Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en medewerkers. Of dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op de Boerderij. U kunt dan zo snel mogelijk in een gesprek tussen u en de medewerker deze punten bespreekbaar maken. Ook bent u altijd welkom om het kantoor van Eva Toele binnen te lopen voor een gesprek.

Heeft u tips of weet u verbeterpunten? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor het “wat kan beter” formulier invullen. Dankuwel! Het geeft ons de kans om de dienstverlening te verbeteren.

Wij hopen dat wij er samen uitkomen wanneer u ontevreden bent over de Boerderij. Mocht dit niet zo zijn dan is de Boerderij aangesloten bij de Geschillencomissie Kinderopvang. Dit is een landelijke commissie die klachten uit de kinderopvang, die intern niet (goed) opgelost kunnen worden, extern behandelt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de geschillencommissie.

Indien u een klacht heeft over de geboden zorg binnen de Boerderij dan heeft de Boerderij een aansluiting bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Deze geschillencommissie behandelt klachten over de specialistische zorg gefinancierd vanuit de jeugdwet, WLZ en IKZ welke op de Boerderij wordt geboden.

Wilt u meer weten over ons klachtenreglement en de Geschillencommissies? Hoe het precies werkt en hoe de commissie bereikbaar is? U kunt dit lezen in ons klachtenreglement. Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier invullen.

Klachtenfunctionaris

De Boerderij heeft de klachtenfunctionaris aangesteld om u bij te staan bij het indien van een klacht. U kunt haar bereiken middels het emailadres: info@bijdeboshoeve.nl of bellen via 0620409133. De kernactiviteit van de klachtenfunctionaris is de opvang voor de betrokkenen bij de klacht, het geven van informatie en advies, het verlenen van bijstand aan de betrokkenen en indien mogelijk de bemiddeling van de klacht.
De beroepshouding van de klachtenfunctionaris laat zich kernmerken als onafhankelijk, onpartijdig, open, onbevooroordeeld en integer. De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en zorgverlener, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen de cliënt en de zorgverlener, teneinde de kwaliteit van de zorg.

De Boerderij hecht tevens veel belang bij het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, een goede regeling om veilig misstanden te kunnen melden. De Boerderij heeft deze regeling waarvan zowel medewerkers als derden gebruik van kunnen maken.

De Boerderij heeft de klachtenfunctionaris aangesteld om u bij te staan bij het indien van een klacht. U kunt haar bereiken middels het emailadres: info@bijdeboshoeve.nl of bellen via 0620409133. De kernactiviteit van de klachtenfunctionaris is de opvang voor de betrokkenen bij de klacht, het geven van informatie en advies, het verlenen van bijstand aan de betrokkenen en indien mogelijk de bemiddeling van de klacht.
De beroepshouding van de klachtenfunctionaris laat zich kernmerken als onafhankelijk, onpartijdig, open, onbevooroordeeld en integer. De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en zorgverlener, het herstel van de relatie en van het vertrouwen tussen de cliënt en de zorgverlener, teneinde de kwaliteit van de zorg.

De Boerderij hecht tevens veel belang bij het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, een goede regeling om veilig misstanden te kunnen melden. De Boerderij heeft deze regeling waarvan zowel medewerkers als derden gebruik van kunnen maken.