Wetens(w)aardigheden

Wetens(w)aardigheden

Binnen de Boerderij bestaan er een aantal wetenswaardigheden welke belangrijk zijn voor u als ouder en geïnteresseerde, om te weten.

Het vier-ogenprincipe
Voor de kwaliteit van de opvang en veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat het vier-ogenprincipe wordt gehandhaafd binnen de Boerderij. Na alle zorgelijke en negatieve gebeurtenissen op kinderdagverblijven, zijn de leidsters en leidinggevende alleen maar meer waakzaam en alert geworden op het welzijn van “hun” Boerderijkinderen. De opvang moet een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van het kind en ieder kind alleen maar goed doen. Daarom komen de directeur, pedagogische coach en stafmedewerkers dagelijks op de groepen om de pedagogisch medewerkers en kinderen te observeren.

Op de Boerdeerij wordt het vierogenprincipe strikt gehanteerd. Dit betekent dat er op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht. De invulling die de Boerderij heeft gegeven aan het vierogenprincipe is dat de rustige ochtendopvang in een groep plaatsvindt. Daar zijn altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig. In de vroege ochtend of later in de middag staat 1 pedagogisch medewerker op de groep. Door te starten op 1 groep ipv 2, zijn ook twee pedagogisch medewerkers aanwezig. De dag kan ook worden gestart of afgesloten met een extra medewerker op de groep. Denk dan bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van de begeleider van de dagbesteding op de groep of een medewerker van het managementteam als tweede volwassenen op de groep. Ook kunnen stagiaires aanwezig zijn om het vier-ogenprincipe invulling te geven. Indien het rustiger is voor de kinderen om op de eigen groep te starten ondanks dat 1 pm-er aanwezig is, dan zet de medewerker de camera’s aan zodat beide groepen zicht hebben op elkaar.

De regels rondom het vier-ogenprincipe zijn besproken en goedgekeurd door de oudercommissie. Ook staan deze uitgeschreven in het pedagogisch werkplan van de groepen en in het beleid Veiligheid en Hygiene.

Genomen maatregelen zijn oa:

  • alertheid en (onverwachts) observeren
  • Rustige ochtend/avondopvang in 1 groep
  • cameratoezicht
  • Plaatsing van een stagiaire of andere teamgenoot indien een leidsters alleen staat op een groep

Ruilen van dagen
Het is op de Boerderij mogelijk om uw kind extra dagdelen opvang te laten genieten. Indien u dit wenst dient u dit in ieder geval 14 dagen voor de extra dag door te geven aan Lydia Angenent. Ruilen is een gunst en geen verplichting. De Boerderij  probeert flexibel te zijn maar overschrijdt nooit het aantal kinderen welke volgens de leidster/kindratio mogen komen. Dit betekent dat indien een groep “vol”zit, er geen ruilmogelijkheden zijn. Voor ieder kind mogen maximaal 6 ruildagen per jaar worden aangevraagd ongeacht het aantal gemiste dagen. Dit om een zo eerlijk mogelijk ruilbeleid te betrachten. Indien u een ruildag wenst dan dient u dit in ieder geval 14 dagen voor de extra dag door te geven aan Lydia Angenent. Het uitgebreide ruilbeleid inclusief de voorwaarden vindt u hier; ruilbeleid de Boerderij.

Indien de leidster/kind ratio het toelaat, dan is het mogelijk om uw kind een extra opvangdag aan te bieden. De hoofdregel is dat uw kind op zijn of haar vaste groep met de vaste leidster komt, de vaste groep wordt de stamgroep genoemd. Het is namelijk een verplichte regel vanuit de GGD dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in de vaste stamgroep geplaatst wordt. Een wijziging van de vaste groep mag alleen bij schriftelijke toestemming van de ouders en met afspraken over de duur en naam van de andere groep. Wij vragen u dit dan ook middels het ondertekenen van een formulier.