Tarieven NSO

De tarieven voor de NSO 2024

De tarieven voor de NSO worden jaarlijks bijgesteld.

Een vakantiedag is gelijk aan de openingstijden van de Boerderij van 7:15 tot 18:15. Een studiedag of andere schoolvrije dag start vanaf 8:15. Studiedagen worden in achteraf in rekening gebracht indien uw kind die dag gebruik heeft gemaakt van de NSO opvang gedurende de studiedag.

Wij bieden twee mogelijkheden: naschoolse opvang inclusief of exclusief vakantieopvang.

U kind maakt geen gebruik van de vakantieopvang in de 12 schoolweken per jaar, Exclusief studiedagen en andere schoolvrije dagen

Per maand Per uur Totaal uren per maand
1  middag NSO vanaf 14:00 € 152,01 € 10,73 14,2
1 middag NSO vanaf 12:00 € 232,48 € 10,73 21,7

U kind maakt wel gebruik van vakantieopvang in de 12 schoolweken per jaar, exclusief studiedagen en andere schoolvrije dagen

Per maand Per uur Totaal uren per maand
1 korte middag vanaf 14:00 € 251,16 € 9,98 25,2
1 lange middag vanaf 12:00 € 326,01 € 9,98 32,7

Het LRK nummer van de naschoolse opvang  Op Klompen is 146820186

Een studiedag of vrije dag van school wordt op de boerderij ingevuld indien er meer dan vier kinderen aanwezig zijn. Indien u van een studiedagopvang gebruik wilt maken, dient u dit minimaal een week van tevoren door te geven. Dit in verband met het inroosteren van de medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen aanwezig zijn, kan de boerderij geen studiedagopvang bieden. Of een studiedag wel of niet doorgaat wordt een week voor de studiedag doorgegeven. Het is van belang dat u op tijd aangeeft of uw kind naar de NSO toekomt tijdens een studiedag.

Een studiedag begint om 8:15 uur. Uit ervaring blijkt dat er geen kinderen eerder starten op de NSO tijdens een studiedag waardoor besloten is om de vroegste schooltijd aan te houden.

De kosten van een studiedag zijn:

NSO tijdens een korte middag 8:15-14:00 Uurprijs
€ 10,73
Kosten 1 studiedag
€ 61,70
NSO tijdens een lange middag 8:15-12:00 Uurprijs
€ 10,73
Kosten 1 studiedag
€ 40,24

Tegenwoordig worden naast studiedagen ook studiemiddagen georganiseerd door het basisonderwijs. Ook dan moeten er meer dan 4 kinderen aanwezig zijn om de opvang voor deze studiemiddag te organiseren. De studiemiddag geldt vanaf het moment dat de kinderen van school worden opgehaald tot 14:00 uur, de tijd dat uw kind op de NSO zit. Indien een school bijvoorbeeld om 12:0 uur sluit, dan is de studiemiddag tussen 12:00 en 14:00= 2 uur. U betaalt dan 2 maal de uurprijs van die dag.

Uw kind blijft het recht op de NSO houden ook als uw kind niet naar de studiedagopvang gaat maar in de middag na schooltijd wel naar de NSO wil komen.

Let op dat u op tijd de kinderopvangtoeslag aanvraagt. U kunt binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

De Boerderij heeft 1 studiedag per jaar waarbij de Boerderij dicht is. Het boerderij is op 31 december ook dicht. Deze dagen vallen op dezelfde weekdag, als bijvoorbeeld 31 december op dinsdag valt, dan valt de studiedag ook op dinsdag. U mag van deze dagen er 1 inhalen. Valt 31 december in het weekend dan wordt een andere dag gekozen in de kerstvakantie. Begin ieder jaar ontvangt u de jaarkalender met de bijzondere dagen en vieringen. Hier kunt u de algemene voorwaarden van Bij de Boerderij inzien.