Even voorstellen

Als initiatiefneemster van de Boshoeve stel ik mij graag aan u voor

Ik ben Eva Toele, directeur en moeder van drie kinderen. Van jongs af aan heb ik geleerd hoe mooi het is als kinderen met en zonder beperking met elkaar opgroeien. In 2008 ben ik begonnen om deze visie uit te schrijven en vorm te geven. In 2012 opende de Boshoeve daadwerkelijk zijn deuren om de sociale integratie een warm huis te bieden. Enkele jaren later mocht het Boshuisje bij de Boshoeve horen als logeerhuisje voor zieke en gehandicapte kinderen. En geheel onverwachts maar oh zo leuk, is de boerderij de derde locatie geworden waar gezonde en zieke kinderen samen opgroeien. Voor alle kinderen voel en ben ik verantwoordelijk. Het welzijn van alle kinderen is mij erg dierbaar. Ik weet hoe belangrijk het voor een kind is om in liefde te worden opgevangen en alle aandacht en zorg te krijgen die het kind nodig heeft. Alleen dan kan het kind zich ontwikkelen en u met een gerust gevoel werken. Schroom niet om naar mij toe te komen, ik ken ieder kind en ik ben zeker geïnteresseerd in al uw vragen en opmerkingen.

Ik heb 15 jaar lang als pedagoog gewerkt in het LUMC. Daar heb ik ondervonden dat de drive van ieder kind om beter te worden is om er weer bij te mogen horen. Zij ondergaan zware medische behandelingen om weer terug naar huis te kunnen gaan en weer te spelen met de eigen vriendjes en vriendinnetjes. Het verdriet was dan ook groot als het kind niet meer welkom was op het kdv vanwege de benodigde extra zorg. Zo ontstond mijn droom om een kindercentrum te ontwikkelen waarbinnen aan alle eisen wordt voldaan zodat ieder kind welkom is en eventuele extra zorg geboden kan worden. Verpleegkundige zorg of zorg of begeleiding vanwege een ontwikkelingsachterstand, het moet er gewoon zijn. Maar met andere leeftijdsgenootjes zodat het kind in eerste plaats kind mag en kan zijn.

Inmiddels is mijn droom uitgegroeid tot werkelijkheid. Met mijn team genieten wij dagelijks van alle lieve kinderen die ons zijn toevertrouwd. De pedagogisch medewerkers, kinderverpleegkundigen en ik vormen een hecht team en willen ervoor zorg dragen dat iedereen die op een groep van de Boerderij binnenkomt zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Iedere groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, pedagogen en kinderverpleegkundigen. Bekende begeleidsters zijn essentieel in de hechting en vertrouwensrelatie met uw kind. Uw kind heeft dan ook een eigen groep. Ik sta niet alleen en met Lydia en Wendy hebben we een sterk managementteam gevormd. Sterk in het denken in mogelijkheden en oplossingen, sterk in de uitdaging aangaan voor de best mogelijke opvang en vooral sterk in het denken in het belang van uw kind. Ik stel hen graag aan u voor.

Hartelijke groeten van Eva

Even voorstellen

Lydia en Wendy en Eva vormen samen het managementteam. Alle drie hebben eigen talenten en kwaliteiten. Zo vullen wij elkaar mooi aan.

Lydia

Plaatsing, planning en facturatie

foto wendy

Wendy

Leidinggevende team
Aanspreekpunt voor ouders