Waar wij voor staan

Pedagogiek

Het team van de Boerderij werkt vanuit de mooie pedagogische visie waarin alle kinderen welkom zijn. Een visie waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

Een kind is een sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen is en uit is op communicatie met anderen. Ongeacht welke omgeving, identiteit, beperking of ziektebeeld. De Reggio Emilia-benadering laat deze mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling laat komen.

De Reggio-Emilia pedagogiek benadrukt dat kinderen in eerste plaats van elkaar leren. Dat is wat wij ook zien in de dagelijkse praktijk. Kinderen met een beperking worden gestimuleerd in hun ontwikkeling omdat ze mee willen doen, nadoen en aangemoedigd worden door de andere kinderen. Alle kinderen ontwikkelen zich sociaal door met elkaar te spelen, elkaars mogelijkheden te ontdekken en rekening te houden met elkaar. Het hechte en kundige team van de Boerderij is opgebouwd uit pedagogisch medewerkers, HBO-geschoolde pedagogen, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en een orthopedagoog. Alle medewerkers dragen een warm hart voor de Boerderijkinderen om hen in hun welbevinden en ontwikkeling te stimuleren.

Ontdekken en Verwonderen

De Reggio pedagogiek benadrukt bovendien de invloed van de omgeving op het kind en noemt deze de derde pedagoog. De indeling van de ruimtes, de sfeer, het gezonde binnenklimaat en aangeboden materialen hebben invloed op het welbevinden van het kind. Het gevoel thuis te komen en welkom te zijn wordt bewerkstelligd door de warmte van de pedagogisch medewerkers maar ook door indruk welke de groep geeft. U bent hartelijk welkom om deze sfeer en dit welkome gevoel te ervaren in de boerderij.

Kinderen zijn vrij om zich te uiten en worden gezien en gehoord in welke taal zij ook spreken.

Een mooie inspiratiebron voor de Boerderij is het volgende gedicht:

Het kind bestaat uit honderd.

Het kind heeft
honderd talen
honderd handen
honderd gedachten

Honderd manieren van denken
van spelen, van spreken

Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben

Honderd vreugden
om te zingen
en te begrijpen

Honderd werelden
om te ontdekken

Honderd werelden
om te verzinnen

Honderd werelden
om te dromen

Het kind heeft
honderd talen

(en nog honderd en honderd meer)

Loris Malaguzzi