Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

Eva Toele heeft de Boshoeve en de Boerderij ontwikkeld vanuit haar christelijke identiteit: iedereen is welkom, elk kind is uniek en bijzonder. Dat is de basis. De boerderij is er voor iedereen, niemand wordt buitengesloten, met welke levensovertuiging u en uw kind ook komen.

Onze christelijke identiteit komt in het dagelijkse leven op de groep vooral tot uitdrukking in de sfeer binnen de Boerderij en in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Kinderen wordt geleerd dat ze bijzonder en waardevol zijn, door ze geregeld positief te stimuleren en te waarderen om wie ze zijn. Er wordt gebruik gemaakt van diverse middelen om de normen en waarden over te dragen, die allemaal met respect voor jezelf en voor de ander te maken hebben.

Daarbij komt de identiteit ook naar voren in de keuze van verhalen en kinderliedjes. Er is dan veel aandacht voor muziek en zingen, waarbij wij een keuze maken uit geschikte, positieve liedjes.
Verder worden rond de christelijke feestdagen speciale activiteiten georganiseerd. Het kerstverhaal wordt bijvoorbeeld uitgebeeld in de tuin van de Boshoeve. En natuurlijk is het stalletje in de Boshoeve te bewonderen met een “echt” kindje Jezus. In de Boerderij zullen we ook vorm geven aan dit gezellige feest.

De pedagogisch medewerkers komen uit verschillende achtergronden. Eén ding hebben ze allemaal gemeen en dat is dat ze achter de identiteit staan en iedereen welkom heten.