Gezondheid

In de Boerderij wordt waarde gehecht aan de gezondheid van uw kind.

Voldoende zonlicht, water en frisse lucht zijn noodzakelijk voor alles wat groeit en bloeit in de natuur. Wij zijn onderdeel van die natuur maar leven steeds meer binnen in gebouwen en missen daardoor belangrijke aspecten van zonlicht, schone lucht en drinkwater. Kinderen die volop in hun groei en ontwikkeling zijn, hebben baat bij het opgroeien in een gezonde leefomgeving. De groepen hebben grote ruimtes, hoge ramen voor natuurlijk daglicht en veel buitenruimte.

Ook wordt in iedere ruimte van de Boerderij de luchtkwaliteit voortdurend gecontroleerd op onder andere koolstofdioxide. Zodra de luchtkwaliteit afneemt (maar nog onder wettelijke waarde) wordt zuivere lucht in de desbetreffende ruimte geblazen.

Iedere medewerker in de Boerderij wil een bijdrage leveren aan het welbevinden en gezondheid van uw kind. Buitenspelen in de natuur en met de dieren draagt hierin bij. En dit wordt dan ook met veel plezier gedaan.

In de Boerderij worden naast gezonde kinderen ook kinderen begeleid die een kwetsbare gezondheid hebben. De goede kwaliteit van lucht en hygiëne dragen bij in de gezondheid van deze kinderen. Maar ook vragen we uw begrip in het zorgvuldig omgaan met ziektes. Indien uw kind een besmettelijke ziekte bij zich draagt, vragen wij u met ons te overleggen. Wij raadplegen de richtlijnen van het RIVM en vragen de verpleegkundigen van de Boshoeve om advies. Mocht uw kind medicijnen nodig hebben dan dient u hiervoor een medicijnverklaring in te vullen.

U kunt deze bij de medewerkers opvragen. De medicijnen worden binnen de Boerderij onder verantwoordelijkheid van de verpleegkundige of een getrainde en gecertificeerde medewerker gegeven.