Kinderen die opvallen

Kinderen die opvallen

Soms zijn er kinderen die opvallen, soms in gedrag, soms in de ontwikkeling. Eva Toele kent ieder kind en heeft met iedere pedagogisch medewerker dagelijks contact over het reilen en zeilen op de groepen. Kinderen die opvallen worden zo snel gesignaleerd. Net een beetje extra aandacht, overleg met ouders en/of een aanpassing in de begeleiding, kunnen vaak al voldoende zijn.

Soms is er meer aan de hand en is er overleg nodig met andere instanties. Na overleg en toestemming van ouders, wordt dan Alert4you ingeschakeld waar Judith onze contactpersoon is. Judith van Ramshorst is een van de orthopedagogisch medewerkers van het MOC ’t Kabouterhuis en heeft ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij komt op de groep het kind observeren. Zij denkt mee en adviseert om het kind de juiste begeleiding te geven. Judith komt meerdere keren per jaar langs om het contact warm te houden.

Twee maal per jaar komt een verpleegkundige van het consultatiebureau en de medewerker van alert4you langs om vragen te beantwoorden en om, na toestemming van ouders, een zorgvraag rond een kind door te spreken. Indien noodzakelijk bespreekt de Boshoeve met ouders welke zorg voor het kind het beste is, hoe dit op de Boshoeve vorm gegeven kan worden en of er een doorverwijzing nodig is.