Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Op de Boerderij willen wij dat ieder kind zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Het pedagogisch team wilt opvang bieden waarbinnen uw kind zich veilig, geliefd en vertrouwd voelt. Vanaf de eerste kennismaking staat centraal dat uw kind zich prettig en welkom voelt.

Wenbeleid

Tijdens de eerste kennismaking ontvangt u de nodige informatie over de opvang binnen de boerderij. U wordt rondgeleid om sfeer te proeven en kennis te maken. Uiteraard is er alle tijd voor het stellen van vragen. Na aanmelding van uw kind wordt u uitgenodigd door de mentor van uw kind voor een zogeheten ” Kindkaartgesprek”. Tijdens dit gesprek worden alle wensen omtrent de opvang, de behoefte van uw kind en afspraken besproken en vastgelegd. Bovendien worden in ieder geval twee wenochtend/middagen afgesproken. Indien u of de mentor van uw kind meerdere wendagen nodig acht dan is dit natuurlijk mogelijk. Het wennen wordt voorafgaand aan de start van de opvang afgesproken.

Pedagogische coach en beleidsmedewerker

De pedagogisch medewerkers zijn het belangrijkst in het bereiken van een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving. Dagelijks stemmen zij hun pedagogisch handelen af op de behoefte van het kind, de wensen van de ouders en het pedagogisch beleid. Om hen daar in te ondersteunen, te coachen en te adviseren, zijn twee pedagogische coaches en een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. De orthopedagoog en tevens pedagogische coach is op de werkvloer aanwezig en wordt gevraagd om mee te denken en het pedagogisch handelen te observeren en te optimaliseren. En ook om de pedagogisch medewerker persoonlijk te coachen. De andere pedagoog richt zich meer op het uitdragen van de visie en het beleid welke zij samen met de beleidsmedewerker vormgeeft en het team hierover informeert en coacht. Een dynamisch en prachtig onderdeel in het versterken van de medewerkers en de kwaliteit op de werkvloer. Voor de uitwerking van de werkzaamheden en urenverantwoording, kunt u via het ouderportaal het beleid coaching op de Boshoeve, inzien.

De groepen

In de babygroepen staat de goede hechting met de vaste leidsters en in het bijzonder de mentor centraal. De mentor is de leidster die uw kind het meest ziet, zij verzorgt het meest uw kind, haalt het kind uit bed en doet de observaties welke ze met u bespreekt. Het koesteren van de jonge kinderen, het samen genieten van liedjes en verhaaltjes als het stimuleren in het omrollen en kruipen vieren de boventoon in de dag.

In de peutergroepen gaan de kinderen meer en meer op ontdekkingstocht. Met zijn allen naar de bakker om het brood te halen, het spelen in de tuin en helemaal rond de Boerderij rijden. Het plukken van aardbeien en lekker proeven van alle andere vruchten. Maar ook het knutselen en het leren van de taal zijn belangrijke onderwerpen. Zeker de oudere peuters gaan af en toe even kijken bij de nso groep. Zo wordt de stap naar school en de nso minder groot. De nso is dan al bekend en vertrouwd.

Tijdens de naschoolse opvang zijn de pedagogisch medewerkers gericht op de sociale ontwikkeling van uw kind en het bieden van een heerlijke vrije tijd vol uitdaging en ervaring. Bij binnenkomst worden eerst de jongere broertjes en zusjes geknuffeld en daarna staat het kopje thee klaar. Een fijne vrije middag is begonnen, alles mag…nouja bijna alles.

In het pedagogisch beleidsplan van Bij de Boerderij staat beschreven hoe de kwaliteit van de opvang wordt gewaarborgd.

Hieronder vindt u het pedagogisch beleidsplan van Bij de Boerderij:
Pedagogisch beleidsplan 2023